Çimento Üreticisi
Klinker İçin Korozyon ve Aşındırma Testleri

Klinker İçin Korozyon ve Aşındırma Testleri

Klinkerde Korozyon ve Aşındırma Nedir?Korozyon, klinkerin maruz kaldığı çevresel etkenler nedeniyle zamanla zayıflaması, bozulma...

Çimento Üretiminde Çevre Dostu Yaklaşımlar

Çimento Üretiminde Çevre Dostu Yaklaşımlar

Çimento üretimi, enerji yoğun bir süreçtir ve önemli miktarda sera gazı emisyonuna neden olabilir. Ancak son yıllarda, çevresel ...